5KA: Jak přežít budoucnost

5KA aneb pravidelný výběr článků z oblasti marketingu, inovace či komunikace, jež mě zaujaly za poslední dobu (většinou měsíc).

How to Survive and Grow in a Digital World

Dare to be Different. Create Dialogue. Stay Relevant.

Mohou se opravdu zavedené firmy v digitální dově vyvíjet a inovovat? Jedna věc je hrát si na start-up, druhá je opravdu se stát inovativní firmou. Jste pány procesu nebo vám vládne proces? A co kdybyste mu dali nový formát. Například vyměnili firemní email za Snapchat. Jak byste měli přežít a růst v digitální éře?

Defining your company values in emoji

A co takhle změnit celý formát brandu. Vyměnit dlouhé odstavce textů a grafů ve vaší brand strategii, positioningu a identitě za….emojis? StartupGrind to zkusil za vás.

To predict the future 1/3 of your company need to be crazy

Příjdou vám emojis namísto brand identity šílené? Ale to byste přesně měli být. Jedině šílenci jsou totiž schopni nahlédnout do budoucnosti a přinést inovaci. Kdykoliv si najmet proslulého inovátora, buďte si jisti, že jeho zkušenosti pocházejí z minulosti. Abyste přežili v budoucnosti, potřebujete magora. Tak si zkuste najmout třeba mě.

Planning is Guessing
A plan is simply a guess you wrote down

Budoucnost nenaplánujete, ale chod vaší společnosti nebo marketingové kampaně musíte. Ale narovinu, přiznejme si to všichni — kolik je v každém plánu neznámých? Neplánujeme, hádáme. Odborně.

M&S new ad strategy with Grey will be based on attitude, not age

To je pořád rad, jak se připravit na budoucnost. Ale kdo to umí? Tak třebas. Marks&Spencer se rozhodli strategicky cílit nikoliv podle věku, ale postojů.

(Ne)pravidelnou 5KU najdete i u mě na Facebooku, Twitteru či LinkedIn. Zajímá-li te se více o svět komunikace, marketingu, značek a inovací, začněte odebírat newsletter.

Originally published at adamkontra.cz.

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adam Ondráček

Adam Ondráček

Dycky kontra.

More from Medium

Staking with Armeda

Thanks You To The A&Q Community For Participating In Ask Me Anything ( AMA ) With Relation On…

Solved: Error Wring Proxy Settings on Windows 11 (2022 Update)

StandardChain, why cross the chains?