5KA: ZAVŘETE OČI

Jedna část reklamy (a podotýkám že jenom jedna část) bude vždy o vyvolávání emocí. Emoce je totiž něco, co k vám může zákazníka na dlouho přivázat. Pokud emoce preferuje. Jenomže emoce je spojená s imaginací. Takže co se stane, když mu dáte vizuální, hudební, zvukový i interaktivní požitek z reklamy? Zůstane místo pro imaginaci?

Thinking vs. Feeling: The Psychology of Advertising

Derek Thompson / The Atlantic

Pro začátek se vrátím k původní závorce — a to výtce, že zde hovoříme pouze o reklamě transformativní, nikoliv informativní. Ovšem zatímco transformativní reklama působí na všechny do určité míry, ta informativní jenom na některé z nás. Takže mozek nebo srdce?

Radio, Emotions and Ad Effectiveness

Brian Kaminsky / Huffpost

Vyberme si srdce, a k tomu, nejenom u žen, vede cesta přes uši. Ať už jde o slova, zvuky či hudbu. Vyslovené, ale neviděné, dokáže popohnat fantazii a vytáhnout z nás samotných emoce, po kterých toužíme. Emoce se totiž dají mnohem lépe vyvolat, než našroubovat do hlavy. Přemýšleli jste nad tím, jaký by mohl být “zvukový podpis” vaší značky?

A Close Look At The Numbers: Content Marketing in 2016

The Daily Egg

Informace, příběhy nebo pocity vnímané poslechem tu s námi byli po staletí. V dnešní záplavě audiovizuálního i textového contentu jsou brány do lidského mozku ještě o něco nedobytnější, zocelené hodinami denně strávenými na sociálních sítích. Ti neúspěšnější marketéři alokují na content marketing až okolo 42% ročního rozpočtu.

5 charts that prove viewability and audibility together are key to video ad effectiveness

Howard Blumenstein, Brianne Janacek Reeber / Google

Stejně tak jako tu s námi byli odedávna příběhy vyprávěné ústně nebo audiovizuálně (akorát ten knihtisk to trochu překazil) tak tu byla hudba jako ultimátní zvuk, do kterého byli zakódované informace promlouvající jenom k těm dostatečně citlivým. Všimněte si jak se jenom za posledních několik desetiletí změnil přístup k hudbě — od od vinylů přes kazety, cédéčka, empétrojky až po streamování jako je youtube či spotify až po musical.ly (které mimochodem právě prodal zakladatel za 1 miliardu dolarů). Zvuk je stále klíčem k lidské pozornosti a dokazují to i čísla od Google.

Nakonec pár reklamních kampaní založených na zvuku. Tak u některých klidně zavřete oči.

5KA je kaviár článků, pečlivě vybraný ze zdrojů, věnujících se marketingu, komunikaci, psychologii a inovacím.

Věřím, že na světě je informací více než dost a za nejhodnotnější pak musíme považovat schopnost je filtrovat. I to je jedna ze služeb, kterou přináším svým klientům — filtruji za ně informace a vybírám ty, které je posunou v podnikání a komunikaci dále. Pokud by vás zajímalo více, podívejte se, co dělám. Anebo se přihlašte k pravidelnému odběru newsletteru. Posílám ho jednou za čtrnáct dní.

Originally published at adamkontra.cz.

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adam Ondráček

Adam Ondráček

Dycky kontra.

More from Medium

Why does a Brand require a digital platform like Expy to improve its’ online reputation?

What’s Next for Communicators: The Metaverse

USAID Bureau for Resilience and Food Security (RFS) Support to Agriculture-Oriented Funds

Solar Irrigation and Conservation Agriculture Power Food Security in Ethiopia

Sustainability in the age of online shopping