TL:DR

Doposud lidé…

TL:DR

Společenská implikace: Vznik klanů (clanning). Obsahové algoritmy…

Zatímco se svět rozpadá na jednotlivé klany a názorové kmeny, každá malá skupina inklinuje k neformálnímu myšlenkovému vůdci. Tím může být často celebrita vyjadřující konkrétní životní styl, virtuální entita, jako je například charakter ve hře, nebo důležitá lokalita — gentrifikovaná čtvrť či mapa v online hře.

TL:DR

KONTRA trends: Attention economy

TL:DR

Představujeme vám koncept automatizovaného a participativního manuálu reklamy ve veřejném prostoru, který je využitelný pro každé město. Pokud by takovýto nástroj vznikl, nemusela by města nadále utrácet za nákladné konzultace a vytváření manuálů “na míru”. Stačilo by rozšířit povědomí o dostupnosti nástroje a nechat jej pracovat. Utopie? Možná. …

a predikovat budoucnost na základě anomálie by byla hloupost.

E-book KONTRA trends 2021

Každý rok představujeme KONTRA trends. Jsou to pro nás vodítka, jak se bude chovat společnost v následujících pěti až deseti letech a jak máme přizpůsobovat brand design, komunikaci a marketing. Ty letošní, byli trochu speciální. …

Pozornost je bitcoin 21. století. Je na ní založená ekonomika, která jednou praskne. A s ní umře online reklama. Nevěříte? Tady je příběh Attention Economy, nástupce kapitalismu.

Celé 20. století byla reklama umění, ne věda. Ale když v roce 2003 přišel Mel Karmazin, vicepresident mediální skupiny Viacom do Googlu, jeho…

Aneb když CEO sedí celej den na kase

Tvůj startup nemůže za tvůj podělanej život. Ale vděčíš mu za tvou svobodu.

Několikrát za rok za mnou příjdou potenciální klienti, kteří potřebují zpracovat marketingovou strategii nebo postavit značku pro jejich firmu. …

Adam Ondráček

Dycky kontra.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store