unsplash.com

Kdybychom tak měli křišťálovou kouli

Článek + podcast

Co nejvíc frčí mezi vegany? Nene, avokádo to není.

Události, při kterých byla nejčastěji zmiňovaná zmrzlina.

Jaká je nejoblíbenější příchuť zmrzliny? Narozeninová.

Na Nový rok chtějí lidé spíše s něčím skončit, než začínat nové”

I když máte hezkou kampaň, nikdo vám neodpáře, že vaše oblečení šijí děti z Bangladéše

Během 10 let se online seznamky staly běžnou součástí života

Nikdo nepotřebuje novou matraci, jenom už nechce tu starou

Londýnské metro očima raních cestujících.

O čem se hovoří ráno v metru v New Yorku, Londýně nebo Tokyu?

Lidé se dělí jenom na 2 druhy — lidi psí a lidi kočičí. A jak si vedou?

--

--

Dycky kontra.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store