KONTRA trends: Voice interface

TL:DR

Moorovo pravidlo, které káže, že se každé dva roky zdvojnásobí výpočetní kapacity, má za následek, že kapacita strojů již dávno předehnala kapacitu lidské schopnosti učení se. Objem informací a vědomostí se ve světě zvyšuje mnohonásobně rychleji, než je člověk schopen ne jenom pojímat, ale i vyhodnocovat a třídit.

Long read

V roce 2016 se společnost Mastercard dostala na titulní stránky s redesignem svého loga po dvou desetiletích. A v roce 2019 oznámila, že ze symbolu odstraní své vlastní jméno. Nyní společnost vydávající kreditní karty posouvá svou značku ještě dále do nové éry debutem se zvukovou značkou.

Haló?

Hearbles (wearables + hear) jsou přístroje, které dokáží spustit nějakou funkci hlasovým pokynem, aniž by byly připojené k dalšímu zařízení. Definice se ovšem často rozšiřuje i na chytrá sluchátka nebo zařízení, která sbírají biometrické údaje (jako fitness náramky) a jsou schopna skrze telefon provést úkon (například zesílit hudbu ve fitku).

Ucho ve vašem obýváku

Rok 2020 byl podle mnoha stratégů rokem podcastů. A stejně tak jako mohli youtubeři vydělávat na tvorbě videí, už i vy teď můžete vydělávat na tvorbě podcastů. Anchor spustil unikátní marketplace, kde na základě předformulovaných parametrů spojí autora podcastu s inzerentem. Ten dostane k dispozici přednahraný reklamní spot…ale pozor — může se sám narozdíl od Youtube rozhodnout, zda jej v podcastu spustí.

Hlas na objednávku

Co teda mohou značky udělat pro to, aby byly konkurenceschopné? Co dělat, když benefity a cenu za spotřebitele srovná stroj? Nezbývá nic jiného, než se soustředit na maximálně zapamatovatelný zážitek se značkou. Vědět, co udělá spojení se značkou nezapomenutelným. Mít precizně vypilovaný tone of voice, používat taková slova, která, i když přečtená Alexou, zařinčí v hlavě zákazníka.

Nakreslit znělku

Nikdo nezpochybňuje roli, kterou při budování značky hraje logo, řez písma a sada barev. Všichni jsme hráli hry s logem — zpochybňovali jsme poznání značky pouze z obrysu nebo částečného loga — a viděli jsme, jak silný dojem může značka zanechat v našich myslích.

--

--

Dycky kontra.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store