Lidské působení na ekosystém planety je přirozené

Adam Ondráček
3 min readAug 15, 2023
Taormina and Etna, Sicily

Pokud evoluce dokázala vypiplat člověka, který vynalezl spalování fosilních paliv k získávání energie, pak je to přirozený vývoj. Takový způsob získávání energie je ale zhoubný pro budoucnost člověka na planetě Zemi, protože způsobuje globální oteplování neslučitelné s udržením civilizace.

Napsal jsem na papír v ještě mokrých plavkách před rokem v městečku Taormina na Sicílii. Přes den jsme se se ženou koupali v moři a v noci jsme poslouchali podivně tichou Taorminu, vzdálený rachot erupcí v Etně a pozorovali plameny požárů v kopcích nad ní. Stejně jako letos v telce sleduji obrázky z Rhodu, Havaje nebo Kanady.

A stejně tak je přirozený vývoj, že ten stejný člověk vynalezne a prosadí způsob jak udržet planetu i pro další generace a zamezit jejímu dalšímu oteplování, pokračoval jsem.

Pokud tedy člověk již vynalezl cestu jak generovat energii, produkovat potraviny a přemisťovat se bez nutnosti spalování fosilních paliv, její dosažení není otázkou technologického pokroku ale víry v evoluci člověka.

Masy lidí pak musí uvěřit, že změna je člověku přirozená a je tím pádem možné ji dosáhnout. Stejně tak jako musely kdysi lidé uvěřit Newtonovy nebo Darwinovi. Udržitelná společnost je novou vývojovou fází lidské civilizace.

A stejně tak jako trvalo generace, než lidstvo uvěřilo gravitaci či pravidlu přirozeného výběru, musíme udělat vše pro to, aby lidé uvěřili udržitelné budoucnosti.

My ale nemáme desítky let. Pojďme se tedy každý sám sebe zeptat — co se musí stát, abych něčemu uvěřil?

Je to o faktech, která prezentují vědecké panely? Nikoliv, víra není založená na faktech. Víra je založená na tom, že někdo nám v našem mizerném životě dá naději, že to bude lepší.

Faktem je, že kvůli lidskému působení se planeta Země otepluje, dochází ke ztrátě diverzity, projevům extrémnějšího počasí a v důsledku toho k výpadkům potravinové produkce, kolapsu ekonomik a migraci za lepším podnebím. Je to problém, který propagujeme již dvě generace.

Je to ale řešení problému, které nám chybí. Takové, kterému mohou lidé věřit a vytvářet si k němu pozitivní emoce bezpečí a důvěry. Chtít po lidech, aby věřili klimatické změně je jako chtít po katolíkovy, aby věřil Peklu. Ve skutečnosti ale katolická církev propaguje vykoupení a nebeský ráj, protože v ten se věří mnohem lépe. Peklo je jenom odstrašující příklad.

Pojďme propagovat to, v co můžeme opravdu věřit. Co nám bude přinášet naději a pocit bezpečí. Řešení problému, nikoliv problém samotný. Jak tedy zní?

Transformace energetiky, dopravy a průmyslu na bezemisní je řešením hned více problémů. Je to řešení ekonomické, protože zdroje obnovitelné energie jsou levnější a uleví rodinným rozpočtům. Je to řešení zdravotní, protože díky zastavení spalování uhlí, plynu a ropy se sníží znečištění ovzduší, řek a půdy. Je to řešení bezpečnostní, protože díky využívání vlastních zdrojů nebudeme závislí na dodávkách od nepřátelských režimů. A v neposlední řadě, je to řešení klimatické. Díky bezemisní ekonomice zastavíme globální oteplování, obnovíme zničenou přírodu a biodiverzitu, řada míst na světě zůstane obyvatelná a sníží se tak počet klimatických migrantů.

Pojďme se soustředit na to, čemu máme chuť věřit — lepší budoucnosti a co je pro ni potřeba udělat.

Taormina, Sicílie, červen 2022

Adam Ondráček je komunikační expert v oblasti udržitelnosti a klimatu. Je zakladatelem studia KONTRA.

--

--