Artem Kovalev

Lidstvo potřebuje objevit ufouny. Nebo dostat více žen do politiky, jinak se tu uvaříme

Adam Ondráček

--

Článek vyšel v magazínu Heroine v srpnu 2022

Existují ženské a mužské kvality. Píši schválně kvality, protože je mohou mít obě dvě pohlaví, akorát jsme zvyklí mužské kvality přiřazovat mužům a ženské kvality ženám. A pokud chcete, nemusíte o nich přemýšlet jako o ženských a mužských kvalitách, ale jako o červených a modrých (ups, apropriace) nebo o kvalitách Y a kvalitách X. Jak je vám milé.

Za mužskou kvalitu považuji schopnost dosahovat ekonomického, populačního a technologického růstu. A teď to důležité — mužskou kvalitou je dosahovat tohoto růstu na úkor ostatních, tedy kompetitivně. Takováto kvalita představuje celý soubor schopností, postojů a návyků, které umožňují těm, kteří je mají být rychlejší a sobečtější v získávání zdrojů, než jsou ostatní. Upřednostňuje “my” před “oni”. Je loajální k vlastnímu kmenu.

Na mužských kvalitách byla vybudována z větší části dominance západního světa. Počínaje kolonialismem přes průmyslovou revoluci, outsourcing “levné” práce do dalších zemí, vojenský intervencionismus až po vývoz evropské kultury. Poslední jmenovaná má jako jediná stále ve světě svou opravdovou hodnotu. Podívejte se jen na velké asijské tygry a jejich obyvatelstvo, jak hltá nejen samotnou představu evropského života, ale i evropské luxusní značky či architekturu. V jihokorejském Soulu si postavili repliku pražského Orloje v životní velikosti.

Za další, typicky evropské specifikum, se dá považovat naše schopnost solidarity. Ať již v podobě humanitární pomoci, kde se bohaté státy snaží jemně vyvážit dopady jejich předchozích akcí v koloniální době nebo obecné solidarity a představu o jakž takž spravedlivém přerozdělení příležitostí a služeb ve společnosti. Vemte za příklad dostupnou zdravotní péči, která je v drtivé většině států mimo Evropu nereálná, nebo solidaritu s ukrajinskými uprchlíky.

A nyní se dostáváme k jádru pudla. Solidaritu totiž považuji za jednu ze ženských vlastností. Ve skutečnosti je solidarita výsledkem ženské kvality, kterou je schopnost spolupráce za účelem udržitelnosti. Zatímco mužské kvality zajišťují růst na úkor ostatních, ženské kvality nám dávají možnosti přijímat ve vedení společnosti taková opatření, která zajistí růst všech, nikoliv jenom nás. Ženskou kvalitou je ve skutečnosti schopnost naplňovat udržitelný růst. Více ženských kvalit ve vedení společnosti — politice — je tak omnipotentním řešením vícero problémů. Spravedlivé přerozdělení bohatství a zdrojů ve světě, vzdělanost a nakonec i klimatická krize.

Největší překážkou k řešení klimatické krize je totiž ve skutečnosti globální geopolitická soutěž. Jakkoliv Spojené národy vydávají skrze Mezinárodní vědecký panel o klimatu stále více alarmující zprávy, změna se děje jen velmi pomalu. Všichni vyčkávají, až big boys — Čína a USA — odloží kvéry. Kdo to ale udělá první, ten ztratí výhodu. Vědci, ekonomové a aktivisté již přišli s několika řešeními, která jsou globálně apolitická. Například Globální uhlíková daň, kterou by platil každý člověk na světě úměrně tomu, jak moc jeho země vypouští emisí. Rozvojové země by ve výsledky byly zvýhodněny a jejich občanům se vyplácela dividenda z daně. Jenomže takové pokusy jsou odsouzeny k nezdaru, pokud je lokální i globální geopolitika založena na kompetitivnosti, nikoliv kooperaci.

Zbývají nám tedy jenom dvě věci, jak zachránit budoucnost lidstva na planetě Zemi. Prvním je, že konečně objevíme ufouny, začneme se jich bát a celá planeta Země se proti nim spojí v typické, mužské, soutěži. V rámci zachování kompetitivní soutěže s emzáky zvládneme snížit emise a zastavit zrychlování globálního oteplování možná i dřív, než v roce 2030.

Tou druhou možností je, že dostaneme více žen do politiky a vedení společnosti. Díky tomu začneme spolupracovat, namísto toho abychom soutěžili, kdo poslední odloží kolty. I když totiž budete nejzdatnější pistolník, až zůstanete sám na poušti, kolty vás nenasytí.

Celou záležitost s mužskými a ženskými kvalitami berte čistě jako moje pozorování. Jedním jsem si ale jistý — ženy do politiky bychom měli začít volit na základě jejich kvalit, nikoliv na základě toho, že nemají penis. Čím dřív tak uděláme, tím dříve budeme moci odložit nabité kolty.

Jmenuji se Adam Ondráček a jsem zakladatelem studia KONTRA. A právě jsme založili první českou komunikační agenturu výhradně zaměřenou na klima a udržitelnost. Jmenuje se #KONTRAClimateChange a naše reference si můžete prohlédnout zde: www.wearekontra.com/kontra-climate-change.

--

--