Pozornost je měna 21.století

TL:DR

Strojové sklízení lidské pozornosti skrze algoritmy a online prostředí vede k neschopnosti rozlišit mezi pravdou a lží. Nezpoplatněná média jsou tlačena do boje o diváky a čtenáře, protože ⅔ jejich globálního inzertního trhu jim sebral duopol Googlu a Facebooku. Výsledkem je snížení standardu toho, co je považováno za relevantní informaci či příběh hodný šíření. Tento efekt byl pak jenom akcelerován pandemií koronaviru v roce 2020, která ukazuje, že není důležité mít informace správné, ale informace neustále nové. Pod příslibem vyšší bezpečnosti se z většiny diváků stávají informační závisláci. Firmy už nevydělávají na produktech, ale na tom, že sklízejí lidskou pozornost. A v jejich centru jsou média a vydavatelé jako ti, kteří mají za úkol ukazovat pravdu.

Long read

Pozornost je měna 21. století. Je na ní založená ekonomika, která jednou praskne. A s ní umře online reklama. Nevěříte? Tady je příběh Attention Economy, nástupce kapitalismu.

Publikum, které nepřepne

A tady je začátek celého fenoménu jménem Attention Economy. Pár let poté, co se potkali šéfové Googlu a Viacomu, po jedné z nejhorších finančních krizí, se na Facebooku objevila fotka teploměru ve školní učebně ve škole Twin Rivers v Kalifornii. Na teploměru bylo 44 stupňů Fahrenheita, tedy 6 stupňů Celsia.

Digitální vegani

Na jaře roku 2019 provedla reportérka Kashmir Hill experiment. Postupně zablokovala na všech svých přístrojích a účtech přístupy velké technologické pětce — Googlu, Facebooku, Microsoftu, Applu a Amazonu. Nechala si dokonce naprogramovat speciální VPN, která měla zabránit serverům zmíněných společností, aby komunikovali s jejími zařízeními. A jak to celé dopadlo?

Data! Data?

Éra .com služeb zasáhla silně a citelně reklamní byznys. Ale nevypadá to, že by agentury nebo analytické společnosti uměly s daty nakládat. Například když jsem kontroloval v databázích, co o mě ví jeden z analytických gigantů, Oracle, ukázalo se, že si myslí, že jsem žena a muž, zajímám se o baseballový merchandise a chystám se na nákup dámských doplňků. Přiznávám, to poslední je pravda, testoval jsem to někdy těsně před minulými Vánocemi.

Online reklama není schopná vybudovat značku

A to není jediný problém celé ekonomie založené na online pozornosti. Hypotéza založená na psychologických efektech Vtiskování (cultural imprinting) a teorie Signallingu upozorňuje na možnost, že ve skutečnosti online reklama není schopná dlouhodobě budovat značky a napomáhat jejich zapamatovatelnosti.

Co se stalo?

Na konci roku 2019 se v Číně objevil nový typ koronaviru, který způsobuje onemocnění dýchací soustavy nazvané covid-19. Jakkoliv byl pro mnoho světových leaderů překvapením, ve skutečnosti jsme se na podobnou situaci připravovali už dávno. Barack Obama například vytvořil 40členný expertní tým, který během jeho vlády vytvořil manuál, jak se bránit šíření epidemie. Donald Trump ho při nástupu do úřadu rozpustil. Bill Gates poukázal na nebezpečí rychle se šířící pandemie ve svém proslovu na TEDx už v roce 2015. Poukázal na to, že mnohem větší bezpečnostní hrozbou než vojenský konflikt je jednoznačně velká, rychle se šířící nákaza. Zkuste si schválně srovnat objem výdajů na zbrojení s výdaji mířící do zdravotnictví. A zkuste si je srovnat v Evropě a v USA a pochopíte, kdo z toho vyjde lépe. Sociální systém se najednou stává konkurenční výhodou.

Co se děje?

Několikrát za posledních pár let za mnou přišli vydavatelé, kteří chtěli rozjet nový online magazín, abych jim vymyslel značku nebo postavil marketingovou strategii. Moc jsem je tehdy nepotěšil, protože krom toho, že jsem jim neporadil, jsem jim řekl, že si myslím, že je ta nejhorší doba zakládat média.

Z nutnosti se stane zvyk

Moje kontakty z Číny a východní Asie pojmenovali přínos pandemie jasně: z povinnosti mýt si ruce se stal nový zvyk. Z civilizačního pohledu nás to posunulo během pár měsíců minimálně o několik generací.

--

--

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store