Proč byste ze svého brandu měli udělat médium?

Content neprodává…

V první řadě tu hovořím o brand strategii. Pro mnohé z vás to bude často skloňovaný, nadhodnocený buzzword. Brand strategie má za úkol zvyšovat hodnoty vaší značky skrze šíření povědomí o ní. Mohlo by to vypadat jako šarlatánství, ale i toto se dá měřit, a to hned čtyřmi metodami:

Investice do budoucnosti

Možná se vám to nebude líbit, ale svět se mění rychleji, než dokáže velká část současné populace sledovat. Viděl jsem v poslední době několik brandů, které pozapomněly na to, že mají být o krok před dobou, a namísto toho se zaměřily na svou vymírající zákaznickou skupinu.

Média jsou mrtvá. Ať žijí média!

Často chodím okolo Mafry, kde pracuje několik mých bývalých spolužáků a kamarádů. Když je potkávám, neobejde se to bez obligátního “…a co, jak to jde?” A zatímco já většinou odpovídám, co jsem měl dobrýho k snídani, z řad žurnalistů slýchávám pořád to samé: “Víš co, hodně práce, málo peněz.” A já jim se smíchem odpovídám, ať jdou do reklamy, že tam prachy jsou a nemusí vstávat na osmou. No, ohledně té první věci jsem pravdu měl a vidím měsíc co měsíc, jak někdo z bývalých spolužáků nebo novinářů, co znám, “přeskakuje barikádu” na druhou stranu.

Cíl: Udělejte ze svého brandu médium

Tak, jako to udělal Red Bull. Zřejmě namítnete, že nikdo nemá brand jako Red Bull. Nemá, ale může mít. Máte pocit, že by to v jejich případě stálo na produktu? Sladký energiťák, který nemá oproti ostatním na trhu žádnou zásadní konkurenční výhodu, navíc je z nich většinou nejdražší. Ale Red Bull neprodává sladký energiťák, prodává značku.

--

--

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store