Všichni jsme pokusnými králíky v největším vládním experimentu v historii lidstva

Victor Larracue

Co se stalo?

Na konci roku 2019 se v Číně objevil nový typ koronaviru, který způsobuje onemocnění dýchací soustavy nazvané Covid-19. Jakkoliv byl pro mnoho světových leaderů překvapením, ve skutečnosti jsme se na podobnou situaci připravovali už dávno. Barack Obama například vytvořil 40 členný expertní tým, který během jeho vlády vytvořil manuál jak se bránit šíření epidemie. Donald Trump ho při nástupu do úřadu rozpustil. Bill Gates poukázal na nebezpečí rychle se šířící pandemie v jeho proslovu na TEDx už v roce 2015. Poukázal na to, že mnohem větší bezpečnostní hrozbou než vojenský konflikt, je jednoznačně velká, rychle se šířící nákaza. Zkuste si schválně srovnat objem výdajů na zbrojení s výdaji mířící do zdravotnictví. A zkuste si je srovnat v Evropě a v USA a pochopíte, kdo z toho vyjde lépe. Sociální systém se najednou stává konkurenční výhodou.

Co se děje?

Několikrát za posledních pár let za mnou přišli vydavatelé, kteří chtěli rozjet nový online magazín, abych jim vymyslel značku nebo postavil marketingovou strategii. Moc jsem je tehdy nepotěšil, protože krom toho, že jsem jim neporadil, řekl jsem jim, že si myslím, že je ta nejhorší doba zakládat média.

Co bude?

Kromě nástupu Attention economy nás čeká ještě jedna zásadní disrupce, kterou koronakrize uspíšila.

Z nutnosti se stane zvyk

Moje kontakty z Číny a východní Asie pojmenovali přínos pandemie jasně: z povinnosti mýt ruce se stal nový zvyk. Z civilizačního pohledu nás to posunulo během pár měsíců minimálně o několik generací.

Komunikační desatero pro koronakrizi 2020:

  1. Už nemáte zákazníky. Odteď jim říkejte diváci.
  2. Vytvořte z vaší značky médium a udržujte pozornost.
  3. Komunikujte pouze relevantní sdělení.
  4. Komunikujte pouze sdělení relevantní k tomu, v jaké fázi se nachází vaši diváci (Strach-Učení se-Růst).
  5. Značka by měla být schopná empatie i aspirace. Zvolte si, zda chcete aby vaše komunikace podporovala diváky v dané fázi, nebo jim pomáhala dostat se do další fáze.
  6. Udělejte si průzkum, zda má váš produkt přidanou hodnotu oproti konkurentům. Podpořte ji.
  7. Podpořit ji můžete i komunikací s posláním značky. Pomůže to i s udržením vašich zaměstnanců.
  8. Zaměstnanci už nebudou. Progresivní týmy začnou fungovat jako sítě freelancerů.
  9. Naučte se být pro vaše diváky i spolupracovníky kurátorem obsahu a informací.
  10. Neexistují správné nebo špatné informace. Pouze ty, kterým se rozhodnete věřit.

--

--

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store