Jak si udělat třídenní víkend

KONTRA trends 2021: Tekutá práce

TL:DR

Narůstající decentralizace práce a sociálních struktur, které jsou mnohdy nahrazovány komunitními projekty, povede ve světě a především pak v Evropě k masivní migraci pracovníků a vzniku gig culture. Ta se vyznačuje tím, že na rozdíl od zaměstnání, kde prodáváte svou loajalitu a čas, začnou lidé prodávat své schopnosti a výstupy. Stanou se freelancery. Produktivita práce nebude hodnocena na základě kvantity, ale podle jejích hmatatelných a viditelných dopadů. Tento trend akceleruje nárůst využívání home office způsobený globální pandemií koronaviru v roce 2020.

Long read

Jaká je budoucnost práce? Když se v analytické firmě Pulsar podívali na data ze září 2019 a srovnali je s daty podzimu 2020, ukázalo se, že právě tuto otázku si začalo klást razantně více lidí, a to napříč všemi segmenty společnosti na všech sociálních sítích a vyhledávacích portálech. Drtivá část světa se v roce 2020 kvůli epidemii koronaviru uzavřela na home officech. Ve spojistosti s katastrofickými scénáři v médiích to také vypadalo, že tam zůstane možná navždy. Každé téma, které v Pulsaru sledovali (kariérní postup, udržitelnost, pracovní kultura nebo penze), vystřelilo nahoru napříč všemi vyhledávači a sociálními sítěmi, dvě témata však byla nejvýraznější: flexibilní práce a inkluzivita. Za obě dvě mohou možná nejdůležitější společenské události roku 2020. Koronavirus a hnutí Black Lives Matter.

Startupismus

Změny samozřejmě nejrychleji dopadají na mladší generace. Nebo jsou právě mladší generace jejich motorem? Ať je to jak chce, každý pátý mileniál uvádí, že chce skončit v práci a rozjet vlastní podnikání. A 84 % jich chce začít pracovat freelance.

  1. vyšší výdělky jsou nejdůležitějším důvodem pro 58 %
  2. určovat si vlastní pracovní dobu pak chce díky podnikání 41 %
  3. a mít vyváženější soukromý život a práci chce 37 % dotázaných.

Tekutí lidé

Společenské hodnoty se mění a společenské síly a tlak jedinců nutí společnosti přehodnotit své zaměření na staré definice růstu. Tekutí lidé jsou odvrácenou stranou stejné mince: jde o přehodnocení sebe sama, jde o životy, které lidé vedou, práci, kterou dělají, a jejich dopad na svět kolem nich. Tento trend odráží lidskou stránku růstu. Bere v úvahu, že si více než kdy jindy uvědomujeme problémy, jako je změna klimatu, duševní zdraví a udržitelnost.

Operační systém kapitalismu

Opakovat věci neustále dokola jenom proto, že tomu tak vždy bylo, je šílenství. Trochu to připomíná náš městský office život, který nyní vedeme.

Passion economy

Nejlépe placený autor na platformě Substack vydělá ročně na předplatném od svých čtenářů přes půl milionu dolarů. Nejlepší tvůrce obsahu na Podia, platformě pro video kurzy, si domů měsíčně odnáší přes 100 000 USD. Učitelé z celých USA se přidávají v davech a jsou schopni si ke svému platu přivydělat pár tisícovek navíc. Tyto a tisíce dalších příběhů svědčí o trendu, kterému můžete říkat třebas “zásobník tvůrců” nebo “zpodnikatelnění spotřebitele”. Je to jedno. Protože jasné je, že nyní se dá živit (nebo přivydělávat) i naprosto specifickou schopností, kterou chtějí ostatní také umět. Díky digitální globalizaci se uživí i ten nejkýčovitější umělec, protože jeho výtvory z nějakých těžko pochopitelných kulturních důvodů ocení celá jedna populace na druhé straně světa. Dokonce i když jste teenager a neumíte nic jiného než pařit počítačové hry, dá se vydělat na tom, že vás u toho někdo sleduje. Tento trend popisují i jedni z nejdůležitějších venture capital investorů Andressen a Horowitz.

Moderní firma sabotuje lidskou produktivitu

Mnoho dnešních organizací sabotuje flow stanovením kontraproduktivních očekávání ohledně dostupnosti, odezvy a účasti na schůzkách. Výzkum společnosti Adobe zjistil, že zaměstnanci tráví v průměru šest hodin denně e-mailem. Další studie zjistila, že průměrný zaměstnanec kontroluje e-maily 74krát denně, zatímco lidé se svých smartphonů dotýkají 2617 krát denně. Zaměstnanci jsou v neustálém stavu rozptýlení a hyperreaktivity. Jason Fried, spoluzakladatel Basecampu a autor knihy It Doesn’t Have to Be Crazy at Work, řekl v podcastu Future Squared, že pro kreativní práce, jako je programování a psaní, lidé potřebují čas, aby skutečně přemýšleli o práci, kterou dělají. “Kdybyste se jich zeptali, kdy naposledy měli možnost si opravdu v práci zapřemýšlet, většina lidí by vám řekla, že neměli šanci přemýšlet už dost dlouho, což je opravdu nešťastné.”

--

--

Dycky kontra.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store